Sosyal Aktiviteler

 

BADMİNTON KULÜBÜ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanan çalışmalarda eğitimci bireylere rehberlik eder. Temel amaçları bireylerin kendi kendine öğrenmeye teşvik edilmesi, aktif olması, araştırmaya yönlenmesi ve kendilerini değerlendirmeye alışmalarıdır. Programın sonunda öğrenci; Badminton alanındaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek ve alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

DANS KULÜBÜ

Her çocuğun kendine özgü bir bedeni ve ritmi olduğu farkındalığıyla dans çalışmaları kurgulanır. Bu çalışmalarda öğrenci, ritim algısını aktarabilmek üzerine hareketli uygulamalar yapar. Bu uygulama dersin başından sonuna kadar var olan bir sistemin içinde yer alır. Müziği doğru duyma, doğru aktarabilme, koordinasyon ve iletişim yapılan çalışmanın önceliğidir. Isınma ve esneme çalışmalarıyla da vücudun hareket kapasitelerini geliştirmeye yönelik hareketler uygulanır. Bireysel ve grup çalışmasıyla, birlikte hareket edebilme algısının gelişimine yönelik egzersizler yapılır. Süreç içinde öğrenilen her hareket dans kompozisyonu içine eklenerek dans cümleleri oluşturulur ve derslerde tekrarlanır. Böylece hareket hafızası ve öğrenileni aktarma gelişimi de sağlanır.

DOODLE ART KULÜBÜ

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayıp kendinizi ve çevrenizdeki her şeyi, herkesi farklı açılardan görmek ve hatta bunları bir sanat kili ile üç boyutlu hale getirmek istiyorsanız bu kulüp tam size göre. İhtiyacınız olan sadece bir resim defteri, sanat kili ve Doodle kalemleri. Sonrası mı? Sınırsız eğlence!

 


EL SANATLARI KULÜBÜ

El Sanatları Kulübünün amacı; öğrencilerimizin kendilerini sanat yoluyla ifade etmesini, özgün tasarımlarla yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirmesini sağlamaktır. Kulübümüzde, bireysel ve grup çalışmaları ile öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini destekleyerek çeşitli resim teknikleri ve farklı malzemelerle özgün, yaratıcı ve eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar sırasında sanat ve sanatçılar hakkında temel bilgiler verilerek öğrencilerin sanata olan ilgi ve istekleri desteklenmektedir.

ENSTRÜMAN KULÜBÜ

Enstrüman kulübümüzde öncelikli olarak kaliteli müziği ayırt etmek, müziği ve enstrümanını sevmek en önemli hedefimizdir. Keman ve gitar branşlarında işlenen derslerimizde öğrencilerimizin temiz ses elde etme becerilerinin gelişmesi ile sabır, disiplin, motivasyon, estetik, başarı, iş birliği, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı ve sorumluluk değerlerine ulaşması amacımızdır. Bu çalışmalar doğrultusunda Türk ve Dünya müziği repertuarında birçok eser seslendiren öğrencilerimize, yapılan etkinliklerde hem bireysel hem de birlikte çalma becerisini kazandırmak hedeflenir.

FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Fen ve Teknoloji kulübünün hedefi, öğrencilerin bilim, fen ve teknolojiye olan meraklarını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek ve bilim insanlarını ve çalışmalarını öğretmektir. Kulüp hedefleri kapsamında deneyler, belgesel gösterimleri ve maket çalışmaları gibi araştırma ve hayal gücü geliştirmeye yönelik aktiviteler yapılmaktadır.

JİMNASTİK KULÜBÜ

Jimnastik bireylerin vücut farkındalığını arttıran, omurgalarının daha esnek ve güçlü olmasını sağlayan ve dengeli bir kas dağılımı için vücudu her türlü antrenmana hazır eden bir branş özelliği taşır. Bu kulüpte hedefimiz esneme becerilerini geliştirmek, psiko-motor becerilerini daha üst seviyeye çıkarmak ve grupla hareket etme becerisini kazandırmaktır. Esneklik, kuvvet ve denge testleri ile dönemsel olarak gelişim seviyeleri ölçülerek, antrenmanlar edinilen verilere göre yapılandırılmaktadır.

KODLAMA KULÜBÜ

Kodlama, bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Kodlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırır. Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojik araçları kullanarak hayata geçirebilen, problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilen, sistemli ve yaratıcı düşünebilen, en kısa ve en kalıcı çözüm önerilerini sunabilen üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç oyununun kurallarını ve temel ilkelerini öğrenmek ana hedeftir. Satranç, kişilerin düşünme becerilerini ve analiz yeteneğini geliştirir ve plan kurma, strateji geliştirme konularında katılımcılara yaratıcı çözümler üretmenin yolunu açar. Kulübe katılan öğrencilerimiz çalışmalar sonucunda farklı durumlarda doğru seçimleri yapabilme, olayları farklı açılardan algılayabilme, ayrıntıları fark edip yorum yapabilme becerileri kazanırlar.

 

TİYATRO KULÜBÜ

Okulumuz Tiyatro Kulübünde, öğrencilerimiz, diksiyon, vurgulama, tonlama, yaratıcı hareket, ritim,  mimik, jest ve yaratıcı yazarlık gibi çalışmalarla sahneye hazırlanırlar. Tiyatro Kulübü, Efdal Kültür Sanat şenliği için seçilmiş bir oyunu sahneye koyar ve seyircilerin beğenisine sunar. Kulüp öğrencileri edebiyatla iç içe geçen derslerde, tiyatro sanatının temel kavramlarını tanırlar.