Sosyal Aktiviteler

 

KÜÇÜK OKURLAR KULÜBÜ

Küçük okurlar olarak biz okul kitaplığımızda buluşup farklı tatlarda kitaplar seçiyor ve birlikte okuyoruz. Kitapla ilgili görüşlerimizi paylaşırken hem eğleniyor hem de birbirimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Hayal gücümüzü harekete geçirerek birbirinden güzel öyküler yazıp sergilemekten çok keyif alıyoruz.

Kulübümüz zamanın nasıl akıp gittiğini anlayamadığımız öykü, roman ve şiir dünyamızda yeni yeni ufuklara yelken açmak isteyen okurlarımıza her zaman açıktır.

DRAMA KULÜBÜ

“Oyun çocuğun işidir. Oyun gerçek ile hayal arasında bir köprüdür. Çocuk oyun oynayarak kendini daha ilerideki yaşamının gerektirdiği eylem ve uğraşlara hazırlar.” Yaratıcı Drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın ya da çocukların tamamen kendilerinin yazdıkları küçük metinlerini, düşüncelerini, anılarını ve bilgilerini, eylem ve doğaçlamalara, oyunlara dönüştürmeleriyle birlikte başlar. Drama çalışmasının merkezinde oyun vardır. Çocuk ve gence, beden-mekan farkındalığını, beden-zihin birlikteliğini, dil yetkinliği becerisini, doğaya ve tüm canlılara saygı ve sevgiyi, empati yetisini, sosyalleşmeyi ve buna benzer birçok şeyi, en sevdikleri şeyle, oyunla kazandıran bir aktivitedir. Drama çalışmalarımızda; Doğaçlama ve rol çalışmalarının yanında, maske tiyatrosu, kukla tiyatrosu, müzikaller, dans tiyatrosu, ritim, pandomim, clown, beden tiyatrosu gibi çalışmalardan beslenilir. Ayrıca diksiyon ve vurgu-tonlama çalışmalarına önem verilir.

FEN BİLİMLERİ KULÜBÜ

Kulübe Katılabilecek Öğrenciler: Bu kulübe ilkokuldan 2. , 3. ve 4. sınıf, ortaokuldan 5., 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Amacımız öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini geliştirerek, fen bilimlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yıl İçinde Kulüpte Yapılacak Etkinlik Örnekleri: • Deneyler • Belgesel izleme • Maket çalışması

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Bu kulübe 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Kulübümüzün Amacı: • Öğrencilerimizin fotoğrafta anlam ve görüntü analizi yaparak fotoğrafı yorumlayabilmelerini sağlamak • Kompozisyon oluşturabilmek • Fotoğrafta ışığın ve yönün önemini kavratabilmek • Fotoğrafçılıkta görme yetisini geliştirebilmek • Amatör çalışmalarla ve ruhla fotoğrafçılık sanatına giriş yapabilmek. Kulübümüzün Hedefleri: Kulüp çalışmalarına katılan öğrenciler çalışmalar sonunda; • Güçlü bir fotoğraf okuma becerisi kazanacaklardır. • Makinenin başlıca öğelerini tanıyacaklardır. • Perspektifin önemini kavrayacaklardır. • Amaçlara yönelik öğrendikleri konuları yapacakları uygulamalarla pekiştireceklerdir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

Okulumuzda uygulanan Bilişim Teknolojileri dersinde, öğrencilerin; bilişim teknolojilerinin gelişiminin ve etkilerinin farkına varması, teknolojiden doğru ve güvenli bir şekilde yararlanması, öğrendikleri programları ve bilgisayar araçlarını derslerine destek verecek şekilde kullanması, ülkemizde ve dünyada güncel konuları takip etme ve araştırma becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Diğer branşlarla disiplinler arası çalışmalar düzenlenmektedir. Bu sayede konuların bilişim teknolojileri destekli video,görsel,elektronik sunumlar kullanarak farklı açılardan da pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

DANS KULÜBÜ

2.-3.-4.-5.-6.-7. sınıf öğrencilerimiz katılabilirler. Öğrencilerimizin hareketlerle kendilerini ve duygularını müzik eşliğinde ifade etmelerini sağlayıp estetik algılarını geliştirmek, vücut koordinasyonlarını özellikle takım ruhuyla ve bireysel çalışmalarla uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmek ve özgüvenlerini başlıca amacımızdır. Kulübe sadece kız öğrenciler alınacaktır. Kulüp çalışmaları sonucunda mutlaka sahneye çıkılacağı için disiplinli ve sabırlı Dans ve müziği seven, kendini duruş esneklik bakımından geliştirmek isteyen öğrencilerimiz bu Kulübü seçebilirler. Yılsonunda mutlaka sahneye çıkılacağı icin kostüm ve aksesuar satın alma bedelleri öğrencilerimiz tarafından karşılanır. Kulüp öğrencilerimiz sene sonunda “Efdal Bahar Şenliği”nde sahne alırlar.

TİYATRO KULÜBÜ

Öğrencilerimizi sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek, çalışmalarda öğrencilerimize, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırabilmek, ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı alışkanlık haline getirebilmek, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmelerini, tiyatro eserlerini tanımalarını sağlamak, kulübün başlıca amaçlarındandır.

GİTAR KULÜBÜ

Bu kulübe 3., 4., 5. ve 6. 7. 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin müziğe karşı ilgi ve isteklerini gitar enstrümanını kullanarak artırabilmek, gitarı sevdirmek, çalmasını sağlamak, Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmektir. Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir. Kulüp öğrencilerimiz, çalışmalarını yılsonu gösterisinde veya okul içi ve okul dışında yapılacak yarışma ve etkinliklerde sergilerler.

TAKI TASARIM KULÜBÜ

Bu kulübe 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir. El becerisini geliştirme ve yaratıcı düşünme gücünü kullanabilme, kulübümüzün başlıca amacıdır.

RESİM ve EL SANATLARI KULÜBÜ

Öğrencilerimizin sanata olan ilgi ve isteklerini artırabilmek, resim sanatını sevdirmek, sanat ve sanatçılar hakkında bilgi edinerek, sanatın hayatımızdaki önemini kavramalarını sağlayarak, kendi sanat yapıtlarını oluşturmalarını sağlamaktır.MASA TENİSİ

Masa tenisi, özellikle el-göz, el-ayak koordinasyonunun gelişmesinde önemli katkı sağlar, hayatın diğer alanlarında başarılı olmayı destekler. Masa tenisi çalışmalarımızda; Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli yarışmalarla sahnelenir. Kulüp öğrencilerimiz, okul içi ve okul dışında yapılacak yarışmalara isteğe bağlı olarak katılabilirler.


İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

Bu kulübe 2., 3., 4. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri katılabilir. Kulübümüzün Amacı: • İngilizce oyunlardan yola çıkarak İngilizcenin güzel kullanımı ile yeni oyun(lar) sahnelemek. • Diksiyon, ses, nefes çalışmaları üzerinde durmak. • Öğrencilerin jest, mimik, hareket, doğaçlama, metin üzerinde çalışabilme, dramaturji, dekor, kostüm, makyaj, sahne müziği becerilerini geliştirebilme kavramları üzerinde yoğunlaşmak. • Takım ruhunu kavrama ve takım halinde hareket edebilme kavramlarını benimsemek. • Öğrencilerin motivasyon, odaklanma, anlama, dinleme ve kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri sosyal bir iletişim ortamı yaratmaktır.

MATEMATİK ve ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ

Kulübe Katılabilecek Öğrenciler :Bu kulübe I. Kademeden 2., 3. ve 4. sınıf, II. Kademeden 5., 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Kulüp Öğrenci Sayısı : Max 10 kişi kabul edilir. Kulüp Rehber Öğretmeni: 1. Kademe Tuğba TARAKCI - 2. Kademe Sibel DAĞDEVİREN, Kulübün Amacı: Öğrencilerimize, • Akıl yürütme • Problem çözme • Eleştirel düşünme • Yaratıcı düşünme • Araştırma • Karar verme yetilerini kazandırarak öğrencilerimizin ömür boyu kullanacakları önemli bir zihinsel beceriye sahip olmalarına yardımcı olmak. Kulüp Katılım Kriterleri: Bu kulübü seçecek öğrenciler hobi olarak zeka oyunlarıyla ilgilenmeli,sabırlı olmalı,problem çözebileceğine inanmalı ve problem çözme isteğine sahip olmalı, akıl yürütmenin ve zihinsel gelişimin önemini kavrayabilmiş olmalılar.

SATRANÇ KULÜBÜ

Kulübe Katılabilecek Öğrenciler :Bu kulübe 5.,6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Kulübün Amacı: • Satranç oyununun kurallarını ve temel ilkelerini öğrenmek, • Düşünme becerilerini ve analiz yeteneğini geliştirmek, • Plan kurma ve strateji geliştirmede başarılı olmak, Kulübün Hedefleri: Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz çalışmalar sonunda; • Farklı durumlarda doğru seçimleri yapabilme, • Olayları her açıdan algılayabilme, • Ayrıntıları fark edip, üzerinde yorum yapabilme, becerileri kazanacaklardır.

DESTINATION IMAGINATION

Bazı riskler almaya hazır mısınız? Peki rahatlık alanınızın dışına çıkmaya? Daha önce denemediklerinizi denemeye? Biz Destination & Imagination kulübünde öğrencilerimizin üç temel ilkemiz olan ‘yaratıcılık’, ‘takım çalışması’ ve ‘problem çözme’ becerilerinin farkına varmalarını ve zamanı iyi yöneterek bu becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

YARATICI ELLER KULÜBÜ

Kendine güvenen, estetik beğeni düzeyi gelişmiş, çevresine duyarlı, yaşama olumlu bakabilen nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri yöntemleri zenginleştirmelerini, yaratıcılıklarında sınır tanımadan küçük kas becerilerini ve düşünme becerilerinin gelişimini destekler. Günlük yaşamda kullanabildikleri materyaller üretme yönünde öğrencilerimizin çalışmalarına yön verir.